دتکتور

سیستم های دتکتور آتش نشانی به گونه ای طراحی می‌شوند که در کمترین زمان ممکن، عواملی مانند گاز، آتش و دود را در محل تشخیص دهند. این ویژگی سبب می‌شود تا زمان برای عکس العمل نشان دادن و تخلیه ساکنین از محیط وجود داشته باشد. تشخیص زودهنگام این عوامل توسط این تجهیزات موجب محافظت بهتر از افراد و حفظ ایمنی و امنیت ساکنین می‌گردد.

به کار بردن دتکتور ها و نصب آنها در محل، سبب کاهش آسیب های جانی و مالی شده و زمان را برای کنترل شرایط افزایش می‌دهد. بیشتر این سیستم های آتش نشانی داده هایی از اتفاق های در حال وقوع مانند محل آتش سوزی، سرعت و قدرت کنترل آن را به مراکز مربوطه ارسال می‌کنند.

نمایش دادن همه 6 نتیجه