اسپرینکلر 1.2 بالازن واکنش سریع آریا

اسپرینکلر ۱.۲ بالازن واکنش سریع آریا

۰.۰ ۰۰ اسپرینکلر ۱.۲ بالازن واکنش سریع آریا از نوع اتوماتیک می باشد که توسط شرکت آریا تولید و ساخته می شود. همچنین لازم به ذکر است که این محصول واکنش سریع تر و حساسیت بسیار بالا تری نسبت به

remove_red_eye 21
ادامه مطلب
اسپرینکلر 3.4 بالازن واکنش استاندارد آریا

اسپرینکلر ۳.۴ بالازن واکنش استاندارد آریا

۰.۰ ۰۰ اسپرینکلر ۳.۴ بالازن واکنش استاندارد آریا از نوع اتوماتیک می باشد که توسط شرکت آریا تولید و ساخته می شود. این محصول همانطور که از اسم آن مشخص است نوع بالازن می باشد و بر روی دیوار های

remove_red_eye 22
ادامه مطلب
اسپرینکلر 1.2 بالازن واکنش استاندارد آریا

اسپرینکلر ۱.۲ بالازن واکنش استاندارد آریا

۰.۰ ۰۰ اسپرینکلر ۱.۲ بالازن واکنش استاندارد آریا از نوع اتوماتیک می باشد که توسط شرکت آریا تولید و ساخته می شود. این محصول همانطور که از اسم آن مشخص است نوع بالازن می باشد و بر روی دیوار های

remove_red_eye 21
ادامه مطلب
اسپرینکلر 3.8 پایین زن واکنش سریع آریا

اسپرینکلر ۳.۸ پایین زن واکنش سریع آریا

۰.۰ ۰۰ اسپرینکلر ۳.۸ پایین زن واکنش سریع آریا از نوع اتوماتیک می باشد که توسط شرکت آریا تولید و ساخته می شود. همچنین لازم به ذکر است که این محصول واکنش سریع تر و حساسیت بسیار بالا تری نسبت

remove_red_eye 22
ادامه مطلب
اسپرینکلر 3.4 دیواری واکنش سریع آریا

اسپرینکلر ۳.۴ دیواری واکنش سریع آریا

۰.۰ ۰۰ اسپرینکلر ۳.۴ دیواری واکنش سریع آریا از نوع اتوماتیک می باشد که توسط شرکت آریا تولید و ساخته می شود. همچنین لازم به ذکر است که این محصول واکنش سریع تر و حساسیت بسیار بالا تری نسبت به

remove_red_eye 26
ادامه مطلب
اسپرینکلر 3.4 پایین زن واکنش استاندارد آریا

اسپرینکلر ۳.۴ پایین زن واکنش استاندارد آریا

۰.۰ ۰۰ اسپرینکلر ۳.۴ پایین زن واکنش استاندارد آریا از نوع اتوماتیک و خودکار می باشد که توسط شرکت آریا تولید و ساخته می شود. همچنین لازم به ذکر است که قسمت حساس به دما در این محصول نوع واکنش

remove_red_eye 29
ادامه مطلب
اسپرینکلر 3.4 پایین زن واکنش استاندارد آریا

اسپرینکلر ۳.۴ پایین زن آریا

۰.۰ ۰۰ اسپرینکلر ۳.۴ پایین زن آریا از نوع اتوماتیک می باشد که توسط شرکت آریا تولید و ساخته می شود. این محصول همانطور که از اسم آن مشخص است نوع پایین زن می باشد و بر روی دیوار های

remove_red_eye 31
ادامه مطلب
اسپرینکلر 3.8 بالازن آریا

اسپرینکلر ۳.۸ بالازن آریا

۰.۰ ۰۰ اسپرینکلر ۳.۸ بالازن آریا از نوع اتوماتیک می باشد که توسط شرکت آریا تولید و ساخته می شود. این محصول همانطور که از اسم آن مشخص است نوع بالازن می باشد و بر روی دیوار های جانبی ساختمان

remove_red_eye 28
ادامه مطلب
اسپرینکلر 3.8 دیواری واکنش سریع آریا

اسپرینکلر ۳.۸ دیواری واکنش سریع آریا

۰.۰ ۰۰ اسپرینکلر ۳.۸ دیواری واکنش سریع آریا از نوع اتوماتیک می باشد که توسط شرکت آریا تولید و ساخته می شود. همچنین لازم به ذکر است که این محصول واکنش سریع تر و حساسیت بسیار بالا تری نسبت به

remove_red_eye 26
ادامه مطلب
اسپرینکلر 3.8 دیواری واکنش استاندارد آریا

اسپرینکلر ۳.۸ دیواری واکنش استاندارد آریا

۰.۰ ۰۰ اسپرینکلر ۳.۸ دیواری واکنش استاندارد آریا از نوع اتوماتیک و خودکار می باشد که توسط شرکت آریا تولید و ساخته می شود. همچنین لازم به ذکر است که قسمت حساس به دما در این محصول نوع واکنش استاندارد

remove_red_eye 30
ادامه مطلب
اسپرینکلر 3.4 دیواری واکنش استاندارد آریا

اسپرینکلر ۳.۴ دیواری واکنش استاندارد آریا

۰.۰ ۰۰ اسپرینکلر ۳.۴ دیواری واکنش استاندارد آریا از نوع اتوماتیک و خودکار می باشد که توسط شرکت آریا تولید و ساخته می شود. همچنین لازم به ذکر است که قسمت حساس به دما در این محصول نوع واکنش استاندارد

remove_red_eye 31
ادامه مطلب
اسپرینکلر 3.4 پایین زن واکنش سریع آریا

اسپرینکلر ۳.۴ پایین زن واکنش سریع آریا

۰.۰ ۰۰ اسپرینکلر ۳.۴ پایین زن واکنش سریع آریا از نوع اتوماتیک می باشد که توسط شرکت آریا تولید و ساخته می شود. همچنین لازم به ذکر است که این محصول واکنش سریع تر و حساسیت بسیار بالا تری نسبت

remove_red_eye 29
ادامه مطلب
اسپرینکلر 1.2 دیواری واکنش استاندارد آریا

اسپرینکلر ۱.۲ دیواری واکنش استاندارد آریا

۰.۰ ۰۰ اسپرینکلر ۱.۲ دیواری واکنش استاندارد آریا از نوع اتوماتیک و خودکار می باشد که توسط شرکت آریا تولید و ساخته می شود. همچنین لازم به ذکر است که قسمت حساس به دما در این محصول نوع واکنش استاندارد

remove_red_eye 34
ادامه مطلب
اسپری ضد حریق M.G مدل FE 503

اسپری ضد حریق M.G مدل FE 503

۴.۷ ۰۶ اسپری ضد حریق M.G مدل FE 503 وقتی شما به کپسول های آتشنشانی نگاه می کنید شاید نگران این باشید که در زمان آتش سوزی چگونه باید به نحو احسن از این کپسول ها استفاده کرد به همین دلیل

remove_red_eye 54
ادامه مطلب
اسپری ضد حریق ام جی FE 504

اسپری ضد حریق ام جی FE 504

۴.۷ ۰۸ اسپری ضد حریق ام جی FE 504 کپسول های آتش نشانی از بدنه های فلزی محکم ساخته شده اند بنابراین شاید برای شما در زمان وقوع آتش سوزی استفاده از کپسول های آتش نشانی دشوار باشد بنابراین ما

remove_red_eye 50
ادامه مطلب