کپسول آتش نشانی رهاورد

پخش انواع کپسول های آتش نشانی و تجهیزات ایمنی
راهنمای خرید کپسول درباره ما
چه نوع کپسول آتش نشانی نیاز دارید ؟
نوع کپسول مورد نیاز خود را انتخاب نمائید
کپسول آتش نشانی سپهر

کپسول اطفا حریق سپهر سه کيلوگرمی

 • وزن : 3 کیلوگرم
 • نوع : پودر و گاز
 • موارد مصرف :
 • نیاز به شارژ : سالانه
 • گارانتی : یک سال
 • قیمت : جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
کپسول آتش نشانی پودری 1 کیلویی

کپسول آتش نشانی پودری 1 کیلویی

 • وزن :
 • نوع :
 • موارد مصرف :
 • نیاز به شارژ :
 • گارانتی :
 • قیمت : جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
کپسول پودری بایا

کپسول پودری بایا ۲۵ کیلوگرم

 • وزن : 25 کیلوگرم
 • نوع : پودر و گاز
 • موارد مصرف : جامدات ( چوب ، پارچه و ... )
 • نیاز به شارژ : سالانه
 • گارانتی : یک سال
 • قیمت : جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
کپسول های آتش نشانی پودری بایا ۱ کیلوگرم

کپسول های آتش نشانی پودری بایا ۱ کیلوگرم

 • وزن : 1 کیلوگرم
 • نوع : پودر و گاز
 • موارد مصرف : جامدات ( چوب ، پارچه و ... )
 • نیاز به شارژ : سالانه
 • گارانتی : یک سال
 • قیمت : جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
کپسول آتش نشانی پودری بایا ۳ کیلوگرم

کپسول آتش نشانی پودری بایا ۳ کیلوگرم

 • وزن : 3 کیلوگرم
 • نوع : پودر و گاز
 • موارد مصرف : جامدات ( چوب ، پارچه و ... )
 • نیاز به شارژ : سالانه
 • گارانتی : یک سال
 • قیمت : جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
کپسول آتش نشانی ABS

کپسول آتش نشانی ABS دو کیلوگرمی

 • وزن : 2 کیلوگرمی
 • نوع : پودر و گاز
 • موارد مصرف : جامدات ( چوب ، پارچه و ... )
 • نیاز به شارژ : سالانه
 • گارانتی : یک سال
 • قیمت : جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
کپسول آتش نشانی بایوفوم ۱۲ لیتری

کپسول آتش نشانی بایوفوم ۱۲ لیتری

 • وزن : 12 کیلوگرم
 • نوع : بایوفوم ( سازگار با محیط زیست )
 • موارد مصرف : جامدات ( چوب ، پارچه و ... )
 • نیاز به شارژ : هر 2 سال یکبار
 • گارانتی : 2 سال
 • قیمت : جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
کپسول آتش نشانی بایوفوم ۵۰ لیتری

کپسول اطفا حریق بایوفوم ۵۰ لیتری

 • وزن : 50 کیلوگرم
 • نوع : بایوفوم ( سازگار با محیط زیست )
 • موارد مصرف : جامدات ( چوب ، پارچه و ... )
 • نیاز به شارژ : هر 2 سال یکبار
 • گارانتی : 2 سال گارانتی + 10 سال خدمات پس از فروش
 • قیمت : 700,000 تومان
کپسول آتش نشانی بایوفوم ۶ لیتری

کپسول اطفا حریق بایوفوم ۶ لیتری

 • وزن : 6 کیلوگرم
 • نوع : بایوفوم ( سازگار با محیط زیست )
 • موارد مصرف : جامدات ( چوب ، پارچه و ... )
 • نیاز به شارژ : هر 2 سال یکبار
 • گارانتی : 2 سال گارانتی + 10 سال خدمات پس از فروش
 • قیمت : 190,000 تومان
کپسول آتش نشانی بایوفوم ۴ لیتری

کپسول آتش نشانی بایوفوم ۴ لیتری

 • وزن : 4 کیلوگرم
 • نوع : بایوفوم ( سازگار با محیط زیست )
 • موارد مصرف : جامدات ( چوب ، پارچه و ... )
 • نیاز به شارژ : هر 2 سال یکبار
 • گارانتی : 2 سال
 • قیمت : جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
کپسول آتش نشانی بایوفوم ۳ لیتری

کپسول آتش نشانی بایوفوم ۳ لیتری

 • وزن :
 • نوع :
 • موارد مصرف :
 • نیاز به شارژ :
 • گارانتی :
 • قیمت : جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
کپسول آتش نشانی بایوفوم ۲ لیتری

کپسول آتش نشانی بایوفوم ۲ لیتری

 • وزن :
 • نوع :
 • موارد مصرف :
 • نیاز به شارژ :
 • گارانتی :
 • قیمت : جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
کپسول 4 کیلویی کربن دی اکسید بایا

کپسول 4 کیلویی کربن دی اکسید بایا

 • وزن : 4 کیلوگرم
 • نوع : کپسول اطفا حریق CO2
 • موارد مصرف : تجهیزات برقی و الکترونیکی
 • نیاز به شارژ : سالانه
 • گارانتی : یک سال گارانتی + 10 سال خدمات پس از فروش
 • قیمت : جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
کپسول 10 کیلویی کربن دی اکسید بایا

کپسول 10 کیلویی کربن دی اکسید بایا

 • وزن : 10 کیلوگرم
 • نوع : کپسول اطفا حریق CO2
 • موارد مصرف : تجهیزات برقی و الکترونیکی
 • نیاز به شارژ : سالانه
 • گارانتی : یک سال گارانتی + 10 سال خدمات پس از فروش
 • قیمت : جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
قیمت کپسول آتش نشانی CO2 بایا

فروش کپسول CO2 بایا ، 2 لیتری

 • وزن : 2 کیلوگرم
 • نوع : کپسول اطفا حریق CO2
 • موارد مصرف : تجهیزات برقی و الکترونیکی
 • نیاز به شارژ : سالانه
 • گارانتی : یک سال گارانتی + 10 سال خدمات پس از فروش
 • قیمت : جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
کپسول آتش نشانی Co2 بایا ۳۰ لیتری

خاموش کننده حریق Co2 بایا ۳۰ لیتری

 • وزن : 30 کیلوگرم
 • نوع : کپسول اطفا حریق CO2
 • موارد مصرف : تجهیزات برقی و الکترونیکی
 • نیاز به شارژ : سالانه
 • گارانتی : یک سال گارانتی + 10 سال خدمات پس از فروش
 • قیمت : جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
کپسول آتش نشانی Co2 بایا ۳ لیتری

کپسول اطفا حریق Co2 بایا ۳ لیتری

 • وزن : 3 کیلوگرم
 • نوع : کپسول اطفا حریق CO2
 • موارد مصرف : تجهیزات برقی و الکترونیکی
 • نیاز به شارژ : سالانه
 • گارانتی : یک سال گارانتی + 10 سال خدمات پس از فروش
 • قیمت : جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
کپسول آتش نشانی Co2گلوریا

کپسول آتش نشانی Co2 گلوریا

 • وزن : 14 کیلوگرم
 • نوع :
 • موارد مصرف : مواد نفتی
 • نیاز به شارژ : سالانه
 • گارانتی : یک سال
 • قیمت : جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
کپسول ۲۵ لیتری آب و گاز بایا

کپسول ۲۵ لیتری آب و گاز بایا

 • وزن : 25 کیلوگرم
 • نوع : آب و گاز
 • موارد مصرف : جامدات ( چوب ، پارچه و ... )
 • نیاز به شارژ : سالانه
 • گارانتی : یک سال
 • قیمت : جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
کپسول 50 لیتری آب و گاز بایا

کپسول 50 لیتری آب و گاز بایا

 • وزن : 50 لیتری
 • نوع : آب و کف
 • موارد مصرف : جامدات ( چوب ، پارچه و ... )
 • نیاز به شارژ : سالانه
 • گارانتی : یک سال
 • قیمت : جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
کپسول آتش نشانی آب و گاز دژ ۶ لیتری

کپسول آب و گاز دژ ۶ لیتری

 • وزن : 6 کیلوگرم
 • نوع : آب و کف
 • موارد مصرف : جامدات ( چوب ، پارچه و ... )
 • نیاز به شارژ : سالانه
 • گارانتی : یک سال
 • قیمت : جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
کپسول ۱۲ کیلوگرمی آب و گاز

کپسول ۱۲ کیلوگرمی آب و گاز

 • وزن : 12 کیلوگرم
 • نوع : آب و گاز
 • موارد مصرف : جامدات ( چوب ، پارچه و ... )
 • نیاز به شارژ : سالانه
 • گارانتی : یک سال
 • قیمت : جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
کپسول ۲۵ کیلوگرمی آب و گاز

کپسول ۲۵ کیلوگرمی آب و گاز

 • وزن : 25 کیلوگرم
 • نوع : آب و گاز
 • موارد مصرف : جامدات ( چوب ، پارچه و ... )
 • نیاز به شارژ : سالانه
 • گارانتی : یک سال
 • قیمت : جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
کپسول آتش نشانی آب و کف ۶ لیتری

خاموش کننده آب و کف ۶ لیتری

 • وزن : 6 کیلوگرم
 • نوع : آب و کف
 • موارد مصرف :
 • نیاز به شارژ : سالانه
 • گارانتی : یک سال
 • قیمت : 90,000 تومان

سوالات متداول

 • کپسول آتش نشانی

  کپسول آتش نشانی از مهمترین تجهیزات ایمنی برای خاموش کردن آتش میباشد که وجود آن در منازل مسکونی ، کارگاه های صنعتی ، کارخانه ها و هر محیطی الزامی و ضروری است. این دستگاه که جز خاموش کننده های قابل حمل و دستی است انواع مختلفی دارد که برخی از رایج ترین آنها می توان به ( کپسول آتش نشانی آب ، کپسول آتشنشانی پودر و گاز ، کپسول آتش نشانی دی اکسید کربن ) اشاره کرد.
  خاموش کننده ها استوانه های از جنس فلز و بسیار محکم می باشند که با توجه به نوع مصرف دارای یک نوع ماده خفه کننده مانند دی اکسید کربن بوده و در مواقع بروز حادثه و آتش سوزی با فشار دادن اهرم بالای استوانه ماده ی خاموش کننده با فشار زیادی از کپسول خارج میشود که این امر باعث مهار حریق و خاموش شدن آتش میشود.
  اجزای خاموش کننده
  در کپسولهای آتشنشانی مخزن تحت فشار حاوی مواد خاموش کننده به وسیله ی یک لوله به قسمت فوقانی خاموش کننده متصل شده است و بین آن ها یک شیر فنری وجود دارد. همچنین در بالای مخزن خاموش کننده یک سیلندر وجود دارد که حاوی گاز فشرده ای مانند دی اکسید کربن میباشد.
  استفاده از کپسول
  جهت استفاده از خاموش کننده ها باید ضامن کپسول را کشیده و اهرم خاموش کننده را فشار دهید. زمانی که اهرم رو فشار میدهید یک شیر فنری به پایین فشار داده شده و مسیر خروجی کپسول آتش نشانی باز می شود. گاز درون کپسول که به حالت فشرده شده میباشد رها شده و با فشار از دهانه خاموش کننده به سمت آتش خارج میشود.
  جهت مهار آتش باید سخوت را هدف گیری کرده و روی تمام سوخت ماده خاموش کننده را پخش کنید.
 • قیمت کپسول آتش نشانی

  قیمت کپسول اتش نشانی به عواملی همچون وزن کپسول و نوع ترکیبات خاموش کننده بستگی دارد که حداقل قیمت کپسول ها از حدود 30 هزار تومان به بالا میباشد. همچنین پس از خرید کپسول آتش نشانی ، میبایست آن را سالانه شارژ نمائید که هزینه شارژ کپسول آتش نشانی هم با توجه به نوع محتویات کپسول و حجم کپسول مشخص میشود.
 • خرید کپسول آتش نشانی

  وجود یک کپسول آتش نشانی در هر مکان مسکونی ، تجاری ، صنعتی و ... الزامی میباشد، چنانچه شما قصد خرید کپسول آتش نشانی ، جعبه آتش نشانی و سایر تجهیزات ایمنی و اطفا حریق را دارید می توانید همین حالا با ما تماس گرفته و از قیمت روز محصول مورد نظر خود مطلع شوید.
 • شارژ کپسول آتش نشانی

  شارژ کپسول آتش نشانی یکی از نکاتی بسیار مهم می باشد که نیازمند آن است که هر چند وقت یه بار این کار انجام شود.هر کپسول آتش نشانی دارای دستگاه های شارژ مختلفی است که شارژ کردن آن بر عهده متصدی دستگاه شارژ کپسول های آتش نشانی می باشد. که شارژ کرد هر کدام از این کپسول های آتش نشانی روش های مختلف و دستور العمل خاص خود را دارد.
  همچنین قبل از عملیات شارژ کپسول های آتش نشانی باید تست هیدرواستاتیک می باشد که تست هیدرواستاتیک روشی است که برای تست و اطمینان از استحکام و نشت برای مخازن تحت فشار مانند خطوط لوله ، سیستمهای لوله کشی ، سیلندرهای گاز ، دیگهای بخار و تانکهای سوخت انجام داده میشود.
  روش شارژ خاموش کننده های آتش نشانی معمولا به صورت زیر می باشد :
  شارژ کننده کپشول آتش نشانی حتما باید عضو اتحادیه صنف ایمنی، کلاه و لوازم آتش نشانی باشند شارژ کپسول
 • نصب کپسول آتش نشانی

  ۱.با توجه به استاندارد NFPA ارتفاع نصب خاموش کننده ها به این گونه است که کپسول های با وزن کمتر از ۴۰ پوند (۱۸ کیلو گرم) باید به گونه ای نصب شوند که سر خاموش کننده حداکثر در ارتفاع بالای ۱.۵ متر از سطح زمین قرار گیرند
  ۲.خاموش کننده هایی که وزن آنها بیش از ۴۰ پوند ( ۱۸ کلیو گرم ) است باید به گونه ای نصب شوند که سر خاموش کنند حداکثر در ارتفاع بالای ۱ متر از سطح زمین قرار گیرد.
  ۳.کپسول در معرض دید و در نزدیکی ورودی و خروجی ها نصب شود.
  ۴.در مکانی نصب شود که آسیب فیزیکی به کپسول وارد نشود.
  ۵.سیلندر نباید در فضای باز و در تابش مستقیم نور خورشید و یا برف و باران قرار گیرد.
  ۶.درفضای دور از مواد مخاطره آمیز نصب شود.
  ۷.توزیع به صورت یکنواخت انجام شود تا دسترسی یکسانی در مواقع اضطراری به آنها داشته باشیم.
  ۸.حتما دستور استفاده از کپسول را در کنار خوده کپسول نصب شده باشد.
  ۹.به طور مرتب سالیانه آنرا شارژ کرده و کپسول سرویس شود.
  ۱۰.زمانی که خاموش کننده بر روی دیوار نصب میشود حتما باید از بسته های مخصوص استفاده شود.
 • کاردبرد

  اصولا برای آتش سوزی های گروه A:
  از خاموش کننده های آب، پودر و آب، کف و پودر خشک abc استفاده میکنند.
  برای آتش سوزی های گروه B:
  از خاموش کننده های گاز CO2، پودر و آب، کف، پودر خشک abc و مواد شیمیای مرطوب استفاده میکنند.
  برای آتش سوزی های گروه C:
  از خاموش کننده های پودر و آب و پودر خشک abc استفاده میکنند.
  برای آتش سوزی های گروه D:
  از خاموش کننده هایی که محتوی پودرهای خاص هستند، استفاده میکنند.
  برای آتش سوزی های گروه F:
  از خاموش کننده های محتوی پودر و آب و مواد شیمیای مرطوب استفاده میکنند.
  و در نهایت برای گروه الکتریکی از خاموش کننده های محتوی پودر و آب، پودر خشک abc و گاز CO2 استفاده میکنند.
شنبه تا چهارشنبه 9 تا 17 پنجشنبه 9 تا 14
021-66731122 | info[at]rahavardfire.com