کپسول آتش نشانی کاوه

شرکت بازرگانی نجات از آتش بابل ، تولید کننده کپسول آتش نشانی کاوه و کپسول آتش نشانی دریا در سال 1357 به بهره گیری از امکانات  آموزش های تخصصی در زمینه شارژ کپسول آتش نشانی ، فروش کپسول آتش نشانی و سایر تجهیزات آتش نشانی را آغز کرد

در حال نمایش 13 نتیجه