کپسول آتش نشانی کف ( فوم )

کپسول اطفاء حریق کف یا همان فوم برای خاموش کردن و جلوگیری از آتش سوزی های مایع به کار می رود که روی مواد در حال اشتعال را پوشانده و مانع از آتش سوزی می شود و به نوعی از رسیدن اکسیژن به آتش جلوگیری می کند.

برای خاموش کردن آتش با استفاده از خاموش کننده های یا کف باید بسیار دقت کنید که به خوبی کف در تمام محیط ریخته شده تا بتواند به صورت کامل از رسیدن اکسیژن به آتش جلوگیری کند.

نمایش دادن همه 5 نتیجه