کپسول آتش نشانی کف

کپسول خاموش کننده کف یا همان فوم برای خاموش کردن و جلوگیری از آتش سوزی های مایع به کار می رود که روی مواد در حال اشتعال را پوشانده و مانع از آتش سوزی می شود و به نوعی از رسیدن اکسیژن به آتش جلوگیری می کند.

برای خاموش کردن آتش با استفاده از خاموش کننده های یا کف باید بسیار دقت کنید که به خوبی کف در تمام محیط ریخته شده تا بتواند به صورت کامل از رسیدن اکسیژن به آتش جلوگیری کند.

خرید کپسول آتش نشانی کف

طبقه بندی انواع فوم آتش نشانی :

۱-  فوم با قابلیت گسترش کم (نرخ انتشار کم) ‌: درای نرخ انتشار کمتر از ۲۰ برابر می باشند.

می‌توانند به سرعت مناطق بزرگی را تحت پوشش قرار دهند

۲- فوم با قابلیت گسترش متوسط (نرخ انتشار متوسط) :‌ دارای نرخ انتشار بین ۲۰ تا ۱۰۰ برابر می باشد.

۳- فوم با قابلیت گسترش زیاد (نرخ انتشار زیاد) : دارای نرخ انتشار بین ۲۰۰ تا ۱۰۰۰ می باشد و برای فضای محصوری به کار رفته می شوند.

۴- فوم مقاوم در برابر الکل : یک لایه در بین سطح در حال سوختن و فوم تشکیل می دهد و باعث جلوگیری از تجزیه فوم توسط الکل می شود.

نمایش دادن همه 7 نتیجه