کفش آتش نشانی

طراحی کفش های آتش نشانی اولیه به گونه ای بود که تا زانو ادامه داشت و جنسشان از چرم بود. در سال 1930 کفش های آتش نشانی دچار تغییرات ظاهری شده و مثل چکمه های ماهیگیری شدند. تنها هدف این چکمه های جدید خشک نگه داشتن پاها بود.

اما مانند بسیاری از وسایل حفاظت فردی دیگر، گذر زمان و جراحت فردی، سبب ارتقاء کیفیت و طراحی شد، تا کفش های بهتری تولید شوند. پوتین های آتش نشانی جدید، برای محافظت از پاهای کاربر در برابر، میخ، آتش، خرده شیشه، آوارهای آتش سوزی و مابقی خطرهای تهدید کننده در محیط حادثه تولید می‌شوند.

نمایش دادن همه 9 نتیجه