ماسک نیم صورت ao

ماسک نیم صورت ao در بسیاری از صنایع به دلیل بالا بودن میزان آلایندگی محیطی، لازم است که از ماسک های مخصوص استفاده شود به همین دلیل این نوع ماسک را به شما معرفی کرده ایم. ماسک های نیم صورت ao دارای دو بخش که شامل بدنه و فیلتر می شود هستند قسمت فیلتر بخش مصرفی ماسک است و با توجه به شرایط مصرفی ، باید به صورت دوره ای تعویض شود.

بیشتر مردم برای محافظت از سیستم تنفسی در برابر مواد سمی موجود در هوا از ماسک استفاده می کنند این ماسک ها روی بینی و دهان قرار میگیرد و هوای پاک را با از بین بردن آلودگی ها و آلاینده های موجود در هوا ، تامین میکند. این ماسک دو فیلتر از جمله ماسک های ایمنی صنعتی است که به طور نیم صورت با استانداردهای روز مورد استفاده قرار میگیرد.

نمایش یک نتیجه