شیلنگ آتش نشانی

شیلنگ آتش نشانی هایپر
شیلنگ هایپر ۲ اینچ
 • قیمت : 360,000 تومان
شیلنگ آتش نشانی هایپر 3 اینچی
شیلنگ هایپر ۳ اینچی
 • قیمت : 500,000 تومان
شیلنگ ضد اسید 2.5 اینچ
شیلنگ ضد اسید ۱.۵ اینچ
 • قیمت : 1,250,000 تومان
شيلنگ آتش نشاني هايپر 4 اينچ
شیلنگ آتش نشانی هایپر ۴ اینچ
 • قیمت : 700,000 تومان
شلنگ آتش نشانی 1 اینچ هايپر
شلنگ آتش نشانی ۱ اینچ هایپر
 • قیمت : 340,000 تومان
زیگورات پلاست 1.5 اینچ
زیگورات پلاست ۱.۵ اینچ
 • قیمت : 260,000 تومان
شیلنگ آتش نشانی زیگورات پلاست 2 اینچی
زیگورات پلاست ۲ اینچی
 • قیمت : 360,000 تومان
هایپر 1.5 اینچی
هایپر ۱.۵ اینچی
 • قیمت : 260,000 تومان
زیگورات پلاست 2.5 اینچی
زیگورات پلاست ۲.۵ اینچی
 • قیمت : 420,000 تومان
هایپر 2.5 اینچی
هایپر ۲.۵ اینچی
 • قیمت : 420,000 تومان
شیلنگ ضد اسید 2.5 اینچ
شیلنگ ضد اسید ۲.۵ اینچ
 • قیمت : 1,500,000 تومان
شیلنگ آتش نشانی هایپر مدل ۱.۵ اینچ
 • قیمت : 260,000 تومان