دستکش قصابی

یکی از دغدغه های کارگران کشتارگاه های صنعتی و کسانی که با ابزار تیز و برنده کار می کردند بریده شدن دست هاو انگشت ها به وسیله چاقو و دستگاههای برش گوشت است.  دستکش های قصابی برای افزایش ایمنی کار در این صنایع ساخته شده اند و در دو نوع ساق بلند و ساق کوتاه توسط شرکت های مختلف تولید می شوند.

 

نمایش دادن همه 2 نتیجه