انواع آتش
5 (100%) 4 votes

در این مقاله به بررسی انواع آتش می پردازیم ، همانطور که می دانید آتش در شش گروه A، B، C ، D ،F و الکتریکی طبقه بندی می شود :

آتش های کلاس A

آتش هایی که در این طبقه بندی قرار می گیرند معمولا آتش هایی هستند که در برگیرنده مواد جامد ارگانیک همچون کاغذ و چوب هستند.

آتش های کلاس B

آتشی که در این طبقه بندی قرار می گیرد معمولا آتش هایی است که در برگیرنده مایعات قابل اشتعال می باشد.

آتش های کلاس C

آتش هایی است که بر گیرنده گازهای قابل اشتعال اند.

آتش های کلاس D

آتش هایی است که در برگیرنده فلزات سوختنی است ( همچون آلومینیوم، لیتیم ، سدیم)

آتش های کلاس F

آتش هایی است که در برگیرنده مواد منفجره است.

آتش های الکتریکی

در این شرایط از حرف E برای نشان دادن نوع آتش استفاده نمی شود بلکه نماد جرقه الکتریکی نشان داده می شود. این آتش های در برگیرنده آتش هایی است که بر اساس تجهیزات الکتریکی ایجاد می شوند.

آتش های الکتریکی :

آتش های الکتریکی، کلاس یا طبقه بندی کاملی محسوب  نمی شوند. به همین خاطر می توان این گروه از آتش ها  را در سایر گروه ها نیز قرار داد. با این همه، این آتش ها سوختن الکتریکی نیستند اما فلزاتی را احاطه می کنند که  توسط جریان الکتریکی مشتعل شده اند.  اولین قدم برای خاموش کردن  آتشی که توسط الکتریسیته ایجاد شده است خاموش کردن همه تجهیزات موجود است. علاوه بر این، هر نوع کپسولی که مبتنی بر اب است و در تجهیزات الکتریکی مورد استفاده قرار می گیرد باید به صورت دی الکتریک مورد بررسی قرار گیرد و اطمینان حاصل شود که  می توان آتش را به صورت امن خاموش کرد. باید به خاطر داشته باشید که برخی از دستگاه های الکتریکی خاص حتی بعد از خاموش شدن نیز شارژ و جریان کشنده ای را در خود نگه می دارند.

آتش های کلاس F برای کپسول های آتش نشانی :

آتش هایی که در کلاس F قرار دارند واکنش شدیدی را با آب ایجاد می کنند. بنابراین اگر آب روی آن ها ریخته شود ممکن است خطرناک باشد. آب به سرعت گسترده می شود و  روغن سوختنی را با خود به تمام اتاق حمل می کند.  همچنین مواردی همچون پودر، کف و CO2 نیز خطر توسعه و گسترش مواد قابل اشتعال را افزایش می دهد.  تنها کپسول آتش نشانی مطمئن برای آتش هایی که در کلاس F قرار دارد ؛ مواد شیمیایی مرطوب ، پودر آب و نیز پتوست.

رتبه بندی انواع آتش :

همه کپسول های آتش نشانی قادرند انواع آتش های موجود در کلاس های A، B یا F که دارای اعداد یا حروفی هستند را خاموش کنند.

اعداد نشان دهنده اندازه آتش است و می تواند تحت شرایط خاصی  مشخص شود.  هر چقدر این عدد بزرگ تر باشد  آتشی که باید خاموش گردد توسعه یافته تر و گسترده تر است. حروف موجود نیز نشان دهنده کلاس آتش است که در ابتدا به آن اشاره کردیم.

آتش هایی که در کلاس C، D و نماد الکتریکی قرار می گیرند  چنین رتبه بندی نخواهند داشت.  تمامی کپسول های آتش نشانی که می توانند آتش های موجود در کلاس F را خاموش کنند دارای رتبه بندی بر اساس ۴ آزمایش بنچ مارک هستند و از روغن دانه آفتابگردان ۵، ۱۵ ، ۲۵ و ۷۵ لیتری استفاده می کنند. این روغن  تا دمای خود اشتعالی گرم می شود و  به آن اجازه داده می شود تا دو دقیقه بسوزد.  سپس آتش خاموش می شود . برای اینکه اطلاعات بیشتری داشته باشید به این صفحه مراجعه کنید.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *