کپسول آتش نشانی بر اساس نوع خاموش کننده های آن نظیر آب ، پودر و… به دسته بندی های مختلفی تقسیم می شوند و از هر کدام از انها باید بنا به نوع آتش سوزی استفاده نمود . به طور کلی در خاموش کننده های مختلف از گاز Co2 استفاده می کنند تا فشار لازم برای پرتاب مایع خاموش کننده تامین شود اما در برخی از خاموش کننده ها تنها از گاز CO2 استفاده می شود بنابراین در پاسخ به سوال گاز خاموش کننده حریق چیست باید این گونه پاسخ داد که گاز این کپسول ها CO2 می باشد .

موارد استفاده از گاز کپسول آتش نشانی

گاز CO2 از گذشته دور تاکنون به عنوان یک گاز ضد آتش در دستگاه های خودکار استفاده می شده است . این گاز با ویژگی های نظیر غیر قابل اشتعال بودن ، بدون بو ، خنثی ، غیر سمی و … گزینه مناسبی برای اطفاء حریق به شمار می رود . با توجه به اینکه وزن این گاز یک و نیم برابر هوا می باشد به همین دلیل هنگام خاموش کردن آتش با پوشاندن سطح مانع رسیدن اکسیزن شده در نتیجه آتش به سرعت خاموش می شود . این خاموش کننده ها در انواع مختلفی با ظرفیت های ۱ تا ۶ کیلوگرم ساخته می شود و با توجه به اینکه در محل مصرف هیچ اثری از خود نمی گذارند بیشتر در محل های سر بسته و جهت اطفا حریق وسایل الکتریکی و دستگاه های کامپیوتری استفاده می شوند .

گاز خاموش کننده حریق CO2

نکته مهمی که در مورد گاز کپسول آتش نشانی CO2 وجود دارد این است که با توجه به اینکه این گاز باعث از بین رفتن اکسیژن می شود اگر به مقدار زیاد در یک محیط به کار رود با توجه به این موضوع ممکن است که تنفس را برای افراد حاضر در اتاق سخت کند و حتی باعث خفه گی افراد حاضر در اتاق شود به همین دلیل باید بلافاصله پس از استفاده یا اتاق را ترک نمایید یا اینکه با باز گذاشتن درب ها و پنجره ها گاز را از محیط خارج کنید .