آموزش استفاده از کپسول آتش نشانی

استفاده از کپسول آتش نشانی | آموزش کامل نحوه استفاده از کپسول آتش نشانی

استفاده از کپسول آتش نشانی مهارتی فردی و بسیار ساده می باشد که هر شخصی می بایست به آن آشنایی کامل داشته باشد؛ تا در مواقع اضطراری و بروز حوادث از کپسول آتش نشانی به درستی استفاده کند. در این پست در نظر داریم که استفاده از کپسول آتش نشانی را به صورت تصویری به شما عزیزان آموزش دهیم. با ما همراه باشید.

مراحل استفاده از کپسول آتش نشانی

مراحل اساسی کاربری خاموش کننده ها به صورت اختصار با کلمات مخفف پ -ب – ا – ب نشان داده می شوند.

پ – پین ضامن کپسول آتش نشانی را بکشید.

چنانکه در عکسها میبینید عموما خاموش کننده ها دارای ضامن کنترل هستند و پین ضامن مانع عملکرد آزاد آن میشودوجهت عملکرد ضامن ، ابتدا پین را بکشید.

ب – بن آتش را با سر لوله (در بعضی کپسولها شیلنگ و در بعضی دیگر پودر پاش )نشانه گیری کنید .

ا – اهرم عملکرد را برای تخلیه مواد داخل کپسول فشار دهید .

دوستان توجه کنید تجربه ثابت کرده اهرم یا ضامن را نباید بصورت یکباره و ممتد فشار دهید بلکه بصورت مقطع و چند باره میبایست عمل تخلیه کپسول صورت بگیرد.

ب – با سر لوله به شکل جاروب کردن آتش ، مواد خاموش کننده را به بن آتش بپاشید .

توجه داشته باشید

به هنگام حادثه دستپاچه نشید و خونسرد باشید.

منبع برق و گاز را قطع کنید .

در هوای آزاد پشت به باد بایستید .

فقط بن آتش را هدف بگیرید.