اتصالات آتش نشانی

اتصالات آتش نشانی هرجایی که آتش نشانان برای اطفاء حریق ناگزیر از انجام عملیات نسبتا گسترده باشند، صد در صد باید از اتصالات استفاده کرد. کاربرد استفاده : به آتش نشان ها در انتقال آب تا محیط نزدیک حریق کمک می کنند. برخی مواقع ماشین آتش نشانی به دلایل باریک بودن مسیر و یا دور بودن از شیر به ناچار باید از شلنگ های بلندتر از معمول استفاده نمایند و در یک چنین مواردی در متصل کردن دو و یا چند شلنگ به یکدیگر نقشی حیاطی ایفاء می کنند.

نمایندگی اتصالات آتش نشانی

البته تنها مورد استفاده از آن ، متصل نمودن شلنگ ها به یکدیگر نیست،مسلما برای وصل نمودن شلنگ به کامیون و یا شیر نیاز به اتصالات مناسب خود را دارد. هرگونه حریقی با توجه به شرایط جوی و یا گستردگی و یا نوع مواد در حال شعله ور شدن و ….. نیاز به نوعی از عملیات را دارد.

نمایش 1–16 از 33 نتیجه