کپسول آتش نشانی فوم

یکی دیگر از کپسولهای آتش نشانی کپسول فوم میباشد .این کپسول دارای مایعی است که […]