سیستم کاهنده اکسیژن (OXYReduction)
4.8 (96.67%) 6 votes

سیستم کاهنده اکسیژن (OXYReduction)

سیستم کاهنده اکسیژن ORS و یا OXYReduction : این سیستم کاهش اکسیژن برای پیشگیری از آتش سوزی در محیط هایی که امکان این وجود دارد که با آتش کوچک فاجعه ای بزرگ پیش آید استفاده میشود.که اصول این روش به

remove_red_eye 106
ادامه مطلب