کپسول آتش نشانی آب و گاز دژ ۱۰ لیتری

کپسول آتش نشانی آب و گاز دژ ۱۰ لیتری

 • وزن : 10 کیلوگرم
 • موارد مصرف : جامدات ( چوب ، پارچه و ... )
 • نیاز به شارژ : سالانه
 • گارانتی : یک سال
 • قیمت : جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
کپسول آتش نشانی پودروگاز ۶ کیلوگرمی

کپسول آتش نشانی پودروگاز ۶ کیلوگرمی

 • وزن : 6 کیلوگرم
 • موارد مصرف : جامدات ( چوب ، پارچه و ... )
 • نیاز به شارژ : سالانه
 • گارانتی : یک سال
 • قیمت : 110,000 تومان
کپسول آتش نشانی پودروگاز ۴ کیلوگرمی

خاموش کننده پودروگاز ۴ کیلوگرمی

 • وزن : 4 کیلوگرم
 • موارد مصرف : جامدات ( چوب ، پارچه و ... )
 • نیاز به شارژ : سالانه
 • گارانتی : یک سال
 • قیمت : 90,000 تومان
کپسول آتش نشانی پودر و گاز 3 کیلوگرمی

خاموش کننده پودر و گاز 3 کیلوگرمی کاوه

 • وزن : 3 کیلوگرم
 • موارد مصرف : جامدات ( چوب ، پارچه و ... )
 • نیاز به شارژ : سالانه
 • گارانتی : یک سال
 • قیمت : 70,000 تومان
کپسول آتش نشانی پودری ۴ کیلویی

کپسول آتش نشانی پودری ۴ کیلویی

 • وزن : 4 کیلوگرم
 • موارد مصرف : جامدات ( چوب ، پارچه و ... )
 • نیاز به شارژ : سالانه
 • گارانتی : یک سال
 • قیمت : جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
کپسول آتش نشانی پودری، 3 کیلویی

کپسول آتش نشانی پودری ۳ کیلویی

 • وزن : 3 کیلوگرم
 • موارد مصرف : جامدات ( چوب ، پارچه و ... )
 • نیاز به شارژ : سالانه
 • گارانتی : یک سال
 • قیمت : جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
کپسول آتش نشانی پودری دژ 12 کیلویی

کپسول آتش نشانی پودری دژ 12 کیلویی

 • وزن : 12 کیلوگرمی
 • موارد مصرف : جامدات ( چوب ، پارچه و ... )
 • نیاز به شارژ : سالانه
 • گارانتی : یک سال
 • قیمت : جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
کپسول آتش نشانی دژ 2 کیلو گرمی

کپسول آتش نشانی دژ 2 کیلو گرمی

 • وزن : 2 کیلوگرم
 • موارد مصرف : جامدات ( چوب ، پارچه و ... )
 • نیاز به شارژ : سالانه
 • گارانتی : یک سال
 • قیمت : جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
کپسول آتش نشانی Co2 دژ ۱۲ کیلوگرم

قیمت کپسول آتش نشانی Co2 دژ ۱۲ کیلوگرم

 • وزن : 12 کیلوگرم
 • موارد مصرف : تجهیزات برقی و الکترونیکی
 • نیاز به شارژ : سالانه
 • گارانتی : یک سال گارانتی + 10 سال خدمات پس از فروش
 • قیمت : جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
کپسول آتش نشانی پودر و گاز 2 کیلوگرمی کاوه

کپسول آتش نشانی پودر و گاز 2 کیلوگرمی کاوه

 • وزن : 2 کیلوگرم
 • موارد مصرف : جامدات ( چوب ، پارچه و ... )
 • نیاز به شارژ : سالانه
 • گارانتی : یک سال
 • قیمت : جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
کپسول آتش نشانی پودر و گاز ۱ کیلو گرمی

کپسول پودر و گاز ۱ کیلو گرمی کاوه

 • وزن : 1 کیلوگرم
 • موارد مصرف : جامدات ( چوب ، پارچه و ... )
 • نیاز به شارژ : سالانه
 • گارانتی : یک سال
 • قیمت : جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
کپسول آتش نشانی سپهر 2 کیلویی

خاموش کننده حریق سپهر 2 کیلویی

 • وزن : 2 کیلوگرم
 • موارد مصرف : جامدات ( چوب ، پارچه و ... )
 • نیاز به شارژ : سالانه
 • گارانتی : یک سال
 • قیمت : جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید