کپسول آتش نشانی پودری ۶ کیلویی

کپسول آتش نشانی پودری ۶ کیلویی

 • وزن : 6 کیلوگرم
 • نیاز به شارژ : سالانه
 • گارانتی : 1 سال
 • قیمت : جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
کپسول آتش نشانی پودری بایا ۳ کیلوگرم

کپسول آتش نشانی پودری بایا ۳ کیلوگرم

 • وزن : 3 کیلوگرم
 • موارد مصرف : جامدات ( چوب ، پارچه و ... )
 • نیاز به شارژ : سالانه
 • گارانتی : یک سال
 • قیمت : جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
کپسول آتش نشانی Co2گلوریا

کپسول آتش نشانی Co2 گلوریا

 • وزن : 14 کیلوگرم
 • موارد مصرف : مواد نفتی
 • نیاز به شارژ : سالانه
 • گارانتی : یک سال
 • قیمت : جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

کپسول بیوورسال ۱ کیلوگرمی

 • وزن : 1 کیلو گرم
 • موارد مصرف : قابلیت اطفا تمام کلاس هاس آتش
 • نیاز به شارژ : هر 5 سال
 • گارانتی : یک سال
 • قیمت : جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
کپسول آتشنشانی بیوورسال

کپسول آتشنشانی بیوورسال

 • وزن : 12 کیلوگرم
 • موارد مصرف : قابلیت اطفا تمام کلاس هاس آتش
 • نیاز به شارژ : هر 5 سال
 • گارانتی : یک سال
 • قیمت : جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
کپسول آتش نشانی ABS

کپسول آتش نشانی ABS دو کیلوگرمی

 • وزن : 2 کیلوگرمی
 • موارد مصرف : جامدات ( چوب ، پارچه و ... )
 • نیاز به شارژ : سالانه
 • گارانتی : یک سال
 • قیمت : جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
کپسول آتش نشانی پودروگاز ۱۲ کیلوگرمی

کپسول آتش نشانی پودروگاز ۱۲ کیلوگرمی

 • وزن : 12 کیلوگرمی
 • موارد مصرف : جامدات ( چوب ، پارچه و ... )
 • نیاز به شارژ : سالانه
 • گارانتی : یک سال
 • قیمت : 145,000 تومان
کپسول آتش نشانی بایوفوم ۱۲ لیتری

کپسول آتش نشانی بایوفوم ۱۲ لیتری

 • وزن : 12 کیلوگرم
 • موارد مصرف : جامدات ( چوب ، پارچه و ... )
 • نیاز به شارژ : هر 2 سال یکبار
 • گارانتی : 2 سال
 • قیمت : جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
کپسول آتش نشانی بایوفوم ۵۰ لیتری

کپسول اطفا حریق بایوفوم ۵۰ لیتری

 • وزن : 50 کیلوگرم
 • موارد مصرف : جامدات ( چوب ، پارچه و ... )
 • نیاز به شارژ : هر 2 سال یکبار
 • گارانتی : 2 سال گارانتی + 10 سال خدمات پس از فروش
 • قیمت : 700,000 تومان
کپسول آتش نشانی بایوفوم ۶ لیتری

کپسول اطفا حریق بایوفوم ۶ لیتری

 • وزن : 6 کیلوگرم
 • موارد مصرف : جامدات ( چوب ، پارچه و ... )
 • نیاز به شارژ : هر 2 سال یکبار
 • گارانتی : 2 سال گارانتی + 10 سال خدمات پس از فروش
 • قیمت : 190,000 تومان
کپسول آتش نشانی آب و کف ۶ لیتری

خاموش کننده آب و کف ۶ لیتری

 • وزن : 6 کیلوگرم
 • نیاز به شارژ : سالانه
 • گارانتی : یک سال
 • قیمت : 90,000 تومان
کپسول آتش نشانی آب و کف ۱۰ لیتری

خاموش کننده آب و کف ۱۰ لیتری

 • وزن : 10 کیلوگرم
 • نیاز به شارژ : سالانه
 • گارانتی : یک سال گارانتی + 10 سال خدمات پس از فروش
 • قیمت : 110,000 تومان