کپسول آتش نشانی آیروسل

کپسول آتش نشانی آیروسل IP-50

 • قیمت : جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

کپسول بیوورسال ۶ کیلوگرمی

 • وزن : 6 کیلوگرم
 • موارد مصرف : قابلیت اطفا تمام کلاس هاس آتش
 • نیاز به شارژ : هر 5 سال
 • گارانتی : یک سال
 • قیمت : جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
کپسول آتش نشانی Co2بایا ، ۶ لیتری

کپسول آتش نشانی Co2 بایا ۶ لیتری

 • وزن : 6 کیلوگرم
 • موارد مصرف : مایعات قابل اشتعال و آتش سوزی الکتریکی
 • نیاز به شارژ : سالانه
 • گارانتی : یک سال
 • قیمت : جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
کپسول پودری بایا

کپسول پودری بایا ۲۵ کیلوگرم

 • وزن : 25 کیلوگرم
 • موارد مصرف : جامدات ( چوب ، پارچه و ... )
 • نیاز به شارژ : سالانه
 • گارانتی : یک سال
 • قیمت : جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
قیمت کپسول آتش نشانی CO2 بایا

فروش کپسول CO2 بایا ، 2 لیتری

 • وزن : 2 کیلوگرم
 • موارد مصرف : تجهیزات برقی و الکترونیکی
 • نیاز به شارژ : سالانه
 • گارانتی : یک سال گارانتی + 10 سال خدمات پس از فروش
 • قیمت : جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
کپسول آتش نشانی Co2 بایا ۱۲ کیلوگرم

کپسول اطفا حریق Co2 بایا ۱۲ کیلوگرم

 • وزن : 12 کیلوگرم
 • موارد مصرف : تجهیزات برقی و الکترونیکی
 • نیاز به شارژ : سالانه
 • گارانتی : یک سال گارانتی + 10 سال خدمات پس از فروش
 • قیمت : جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
کپسول های آتش نشانی پودری بایا ۱ کیلوگرم

کپسول های آتش نشانی پودری بایا ۱ کیلوگرم

 • وزن : 1 کیلوگرم
 • موارد مصرف : جامدات ( چوب ، پارچه و ... )
 • نیاز به شارژ : سالانه
 • گارانتی : یک سال
 • قیمت : جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
کپسول آتش نشانی Co2 بایا ۳۰ لیتری

خاموش کننده حریق Co2 بایا ۳۰ لیتری

 • وزن : 30 کیلوگرم
 • موارد مصرف : تجهیزات برقی و الکترونیکی
 • نیاز به شارژ : سالانه
 • گارانتی : یک سال گارانتی + 10 سال خدمات پس از فروش
 • قیمت : جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
کپسول آتش نشانی Co2 بایا ۳ لیتری

کپسول اطفا حریق Co2 بایا ۳ لیتری

 • وزن : 3 کیلوگرم
 • موارد مصرف : تجهیزات برقی و الکترونیکی
 • نیاز به شارژ : سالانه
 • گارانتی : یک سال گارانتی + 10 سال خدمات پس از فروش
 • قیمت : جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
کپسول بیوورسال ۴ کیلوگرمی

کپسول بیوورسال ۴ کیلوگرمی

 • وزن : 4 کیلوگرم
 • موارد مصرف : قابلیت اطفا تمام کلاس هاس آتش
 • نیاز به شارژ : هر 5 سال
 • گارانتی : 1 سال
 • قیمت : جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

کپسول آتش نشانی بیوورسال ۲ کیلوگرمی

 • وزن : 2 کیلوگرم
 • موارد مصرف : قابلیت اطفا تمام کلاس هاس آتش
 • نیاز به شارژ : هر 5 سال
 • گارانتی : 1 سال
 • قیمت : جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
کپسول بیوورسال ۲۵ کیلوگرمی

کپسول بیوورسال ۲۵ کیلوگرمی

 • وزن : 25 کیلوگرم
 • موارد مصرف : قابلیت اطفا تمام کلاس هاس آتش
 • نیاز به شارژ : هر 5 سال
 • گارانتی : 1 سال
 • قیمت : جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید