کپسول آتش نشانی سپهر

کپسول اطفا حریق سپهر سه کیلوگرمی

 • وزن : 3 کیلوگرم
 • نیاز به شارژ : سالانه
 • گارانتی : یک سال
 • قیمت : جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
کپسول آتش نشانی ABS

کپسول آتش نشانی ABS دو کیلوگرمی

 • وزن : 2 کیلوگرمی
 • موارد مصرف : جامدات ( چوب ، پارچه و ... )
 • نیاز به شارژ : سالانه
 • گارانتی : یک سال
 • قیمت : جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
کپسول آتش نشانی پودروگاز ۱۲ کیلوگرمی

کپسول آتش نشانی پودروگاز ۱۲ کیلوگرمی

 • وزن : 12 کیلوگرمی
 • موارد مصرف : جامدات ( چوب ، پارچه و ... )
 • نیاز به شارژ : سالانه
 • گارانتی : یک سال
 • قیمت : 145,000 تومان
کپسول آتش نشانی پودروگاز ۶ کیلوگرمی

کپسول آتش نشانی پودروگاز ۶ کیلوگرمی

 • وزن : 6 کیلوگرم
 • موارد مصرف : جامدات ( چوب ، پارچه و ... )
 • نیاز به شارژ : سالانه
 • گارانتی : یک سال
 • قیمت : 110,000 تومان
کپسول آتش نشانی پودروگاز ۴ کیلوگرمی

خاموش کننده پودروگاز ۴ کیلوگرمی

 • وزن : 4 کیلوگرم
 • موارد مصرف : جامدات ( چوب ، پارچه و ... )
 • نیاز به شارژ : سالانه
 • گارانتی : یک سال
 • قیمت : 90,000 تومان
کپسول آتش نشانی پودر و گاز 3 کیلوگرمی

خاموش کننده پودر و گاز ۳ کیلوگرمی کاوه

 • وزن : 3 کیلوگرم
 • موارد مصرف : جامدات ( چوب ، پارچه و ... )
 • نیاز به شارژ : سالانه
 • گارانتی : یک سال
 • قیمت : 70,000 تومان
کپسول آتش نشانی پودری ۴ کیلویی

کپسول آتش نشانی پودری ۴ کیلویی

 • وزن : 4 کیلوگرم
 • موارد مصرف : جامدات ( چوب ، پارچه و ... )
 • نیاز به شارژ : سالانه
 • گارانتی : یک سال
 • قیمت : جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
کپسول پودری بایا

کپسول پودری بایا ۲۵ کیلوگرم

 • وزن : 25 کیلوگرم
 • موارد مصرف : جامدات ( چوب ، پارچه و ... )
 • نیاز به شارژ : سالانه
 • گارانتی : یک سال
 • قیمت : جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
کپسول آتش نشانی پودری، 3 کیلویی

کپسول آتش نشانی پودری ۳ کیلویی

 • وزن : 3 کیلوگرم
 • موارد مصرف : جامدات ( چوب ، پارچه و ... )
 • نیاز به شارژ : سالانه
 • گارانتی : یک سال
 • قیمت : جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
کپسول آتش نشانی پودری بایا ۳ کیلوگرم

کپسول آتش نشانی پودری بایا ۳ کیلوگرم

 • وزن : 3 کیلوگرم
 • موارد مصرف : جامدات ( چوب ، پارچه و ... )
 • نیاز به شارژ : سالانه
 • گارانتی : یک سال
 • قیمت : جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
کپسول آتش نشانی پودری دژ 12 کیلویی

کپسول آتش نشانی پودری دژ ۱۲ کیلویی

 • وزن : 12 کیلوگرمی
 • موارد مصرف : جامدات ( چوب ، پارچه و ... )
 • نیاز به شارژ : سالانه
 • گارانتی : یک سال
 • قیمت : جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
کپسول آتش نشانی دژ 2 کیلو گرمی

کپسول آتش نشانی دژ ۲ کیلو گرمی

 • وزن : 2 کیلوگرم
 • موارد مصرف : جامدات ( چوب ، پارچه و ... )
 • نیاز به شارژ : سالانه
 • گارانتی : یک سال
 • قیمت : جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید