کپسول آتش نشانی آب و گاز دژ ۶ لیتری

کپسول آب و گاز دژ ۶ لیتری

 • وزن : 6 کیلوگرم
 • موارد مصرف : جامدات ( چوب ، پارچه و ... )
 • نیاز به شارژ : سالانه
 • گارانتی : یک سال
 • قیمت : جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
اسپری ضد حريق F1-25

اسپری ضد حریق F1-25 حجم ۵۰۰ میلی لیتر

 • وزن : 500 میلی لیتر
 • موارد مصرف : جامدات ( چوب ، پارچه و ... )
 • نیاز به شارژ : سالانه
 • گارانتی : یک سال
 • قیمت : جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
کپسول آتش نشانی ABS

کپسول آتش نشانی ABS دو کیلوگرمی

 • وزن : 2 کیلوگرمی
 • موارد مصرف : جامدات ( چوب ، پارچه و ... )
 • نیاز به شارژ : سالانه
 • گارانتی : یک سال
 • قیمت : جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
کپسول آتش نشانی پودروگاز ۱۲ کیلوگرمی

کپسول آتش نشانی پودروگاز ۱۲ کیلوگرمی

 • وزن : 12 کیلوگرمی
 • موارد مصرف : جامدات ( چوب ، پارچه و ... )
 • نیاز به شارژ : سالانه
 • گارانتی : یک سال
 • قیمت : 145,000 تومان
کپسول آتش نشانی بایوفوم ۱۲ لیتری

کپسول آتش نشانی بایوفوم ۱۲ لیتری

 • وزن : 12 کیلوگرم
 • موارد مصرف : جامدات ( چوب ، پارچه و ... )
 • نیاز به شارژ : هر 2 سال یکبار
 • گارانتی : 2 سال
 • قیمت : جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
کپسول آتش نشانی بایوفوم ۵۰ لیتری

کپسول اطفا حریق بایوفوم ۵۰ لیتری

 • وزن : 50 کیلوگرم
 • موارد مصرف : جامدات ( چوب ، پارچه و ... )
 • نیاز به شارژ : هر 2 سال یکبار
 • گارانتی : 2 سال گارانتی + 10 سال خدمات پس از فروش
 • قیمت : 700,000 تومان
کپسول آتش نشانی بایوفوم ۶ لیتری

کپسول اطفا حریق بایوفوم ۶ لیتری

 • وزن : 6 کیلوگرم
 • موارد مصرف : جامدات ( چوب ، پارچه و ... )
 • نیاز به شارژ : هر 2 سال یکبار
 • گارانتی : 2 سال گارانتی + 10 سال خدمات پس از فروش
 • قیمت : 190,000 تومان
کپسول آتش نشانی آب و کف ۶ لیتری

خاموش کننده آب و کف ۶ لیتری

 • وزن : 6 کیلوگرم
 • نیاز به شارژ : سالانه
 • گارانتی : یک سال
 • قیمت : 90,000 تومان
کپسول آتش نشانی آب و کف ۱۰ لیتری

خاموش کننده آب و کف ۱۰ لیتری

 • وزن : 10 کیلوگرم
 • نیاز به شارژ : سالانه
 • گارانتی : یک سال گارانتی + 10 سال خدمات پس از فروش
 • قیمت : 110,000 تومان
کپسول آتش نشانی پودروگاز ۶ کیلوگرمی

کپسول آتش نشانی پودروگاز ۶ کیلوگرمی

 • وزن : 6 کیلوگرم
 • موارد مصرف : جامدات ( چوب ، پارچه و ... )
 • نیاز به شارژ : سالانه
 • گارانتی : یک سال
 • قیمت : 110,000 تومان
کپسول آتش نشانی پودروگاز ۴ کیلوگرمی

خاموش کننده پودروگاز ۴ کیلوگرمی

 • وزن : 4 کیلوگرم
 • موارد مصرف : جامدات ( چوب ، پارچه و ... )
 • نیاز به شارژ : سالانه
 • گارانتی : یک سال
 • قیمت : 90,000 تومان
کپسول آتش نشانی پودر و گاز 3 کیلوگرمی

خاموش کننده پودر و گاز ۳ کیلوگرمی کاوه

 • وزن : 3 کیلوگرم
 • موارد مصرف : جامدات ( چوب ، پارچه و ... )
 • نیاز به شارژ : سالانه
 • گارانتی : یک سال
 • قیمت : 70,000 تومان