ماشین آتش نشانی نسل آینده

ماشین آتش نشانی

۴.۸ ۱۳ خودروی آتش نشانی یکی از تجهیزات مهم و حیاتی برای آتش نشانان است. جالب است بدانید که ایده ی ابداع ماشین های آتش نشانی به یونان باستان بر میگردد و در گذشته از سگ ها به عنوان آژیر

remove_red_eye 266
ادامه مطلب