کوپلینگ آتش نشانی

از کوپلینگ آتش نشانی در واقع براي اتصال بين انتهای شیلنگ است كه براي اتصال شیلنگ را با یک شیلنگ دیگر و یا با یک شیر آب و یا یکی از لوازم شیلنگ؛ مانند آبیاری قطره ای استفاده ميشود. به این نکته توجه داشته بايد كه استفاده از کوپلینگ نامناسب در حین اطفا حریق می تواند جون افراد زیادی را به خطر می اندازد.

نمایش دادن همه 13 نتیجه