شیر فلکه آتش نشانی

از شیر فلکه آتش نشانی براي تامين آب هنگام حریق، شستشوی خیابان و آبدهی باغچه ها استفاده می کنند. جنس شيرآلات تركيب مس و روي است كه به همين دليل طول عمر اين محصولات بسيار زياد است و به راحتي پوشيده و يا خواب مي شوند.

انواع شيرهاي آتش نشاني

شير هاي آتش نشاني از انواع مختلفي ساخته شده اند كه پر مصرف ترين آنها پايه دار ايستاده مي باشد.همچنين شيرها با توجه به محل نصب و نوع شير انواع مختلفي نيز دارد.
بعنوان مثال :

ﺷﯿﺮ هاي اﺗﺶ نشانی ﺍﯾﺴﺘﺎﺩه ﺑﺎ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺧﺸﮏ

شیر ایستاده به دستگاهی گفته می شود که در شهر و ديگر اماكن تحت فشار نصب می شود . این نوع شیر دارای حداقل یک دهانه گیرنده و سه دهانه دهنده آب در اندازه های مختلف است و دهانه ها مجهز به درپوش است و همچنين زنجیردار و شیر نیز دارای مکانیزم تخلیه خودکار برای جلوگیری از یخ زدگی و یا خوردگی و زنگ زدگی بوده و همچنین مجهز به یک فلنج ضربه گیر ایمنی می باشد.

ﺷﯿﺮ آتش نشانی ﺍﯾﺴﺘﺎﺩه ﺑﺎ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺗﺮ

ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﺷﯿﺮ ﺁﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ ﺷﯿﺮ ﺍﺻﻠﯽ ندارد اما ﺑﻪ ﺟﺎی ﺁﻥ ﻫﺮ ﮐﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺧﺮوﺟﯽﻫﺎ ﺩﺍﺭﺍی ﺷﯿﺮ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﺍﯾﻦ ﺷﯿﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﺍﻣﮑﺎﻥ یخ زدگی ﺁﺏ وﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻧﺼﺐ ﺷﻮﺩ.

شیر فلکه آتش نشانی ﺯﻣﯿﻨﯽ

ﺷﯿﺮ آتش نشاني زميني ﺩﺭ ﺯﯾﺮ ﺳﻄﺢ ﺯﻣﯿﻦ و ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺤﻔﻈﻪ مخصوص ﺧﻮﺩ ﻧﺼﺐ ﻣﯽﺷﻮﺩ.
همچنين اين نوع شير ﯾﮏ ﻣﺤﻞ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺷﻠﻨﮓ ﺁﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ و ﯾﺎ ﭘﺎﯾﻪ شلنگ ﺍﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺷﯿﺮ ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﯿﺮ ﺍﺳﺖ.

نكات مهم خريد شير فلكه آتش نشاني

جنس
كاربرد
و سايز ان

شیر فلکه آتش نشانی نقش مهمی در کنترل آب ورودی دارد. شير فلكه ها داراي اجزا مختلفي هستند كه بر اساس نياز مي توان آن را تهيه كرد.

در حال نمایش یک نتیجه