کلاه آتش نشانی

۵.۰ ۰۱ کلاه آتش نشانی یک وسیله حفاظتی برای سر و گردن است که آتش نشان ها از آن در زمان عملیات استفاده می کنند. احتمال ایجاد خطر برای آتش نشانان آتش نشانان در هنگام عملیات نجات و اطفاء حریق

remove_red_eye 77
ادامه مطلب
تجهیزات آتش نشانی

تجهیزات آتش نشانی

۵.۰ ۰۱ تجهیزات آتش نشانی به وسایلی اطلاق می شود که آتش نشانان  در عملیات اطفاء حریق و امداد رسانی به گرفتار شدگان در آتش از آنها استفاده کرده و عملیات امداد و اطفای حریق را انجام می دهند. با

remove_red_eye 152
ادامه مطلب
کاربرد و قیمت اتصالات آتشنشانی

اتصالات آتش نشانی

۵.۰ ۰۳ اتصالات آتش نشانی هرجایی که آتش نشانان برای اطفاء حریق ناگزیر از انجام عملیات نسبتا گسترده باشند، یقینا از اتصالات آتش نشانی باید استفاده کنند. آشنایی با کاربرد این اتصالات به آتش نشان ها در انتقال آب تا

remove_red_eye 105
ادامه مطلب
لباس آتش نشانی

لباس آتش نشانی

۵.۰ ۰۳ لباس آتش نشانی : آتش نشانان برای کمک به مصدومان و یا گرفتاران در حریق ناگزیرند به شعله های آتش ورود کنند.پس باید لباسی مناسب بر تن کنند تا این ورود به آتش نتیجه خوبی در پی داشته

remove_red_eye 148
ادامه مطلب