گاز CO2 که یکی از مناسب ترین گاز ها برای کپسول آتش نشانی گاز کربنیک می باشد به این دلیل که دارای ویژگی های بسیار خوبی برای خاموش کردن آتش می باشد مانند غیر قابل احتراق ، بی بو ، خنثی ، غیر سمی، فاسد نشدنی و عایق جریان الکتریسیته که همین ویژگی ها باعث شده مناسب ترین گاز برای کپسول های آتش نشانی و اطفاء حریق انتخاب شود.

همچنین به عنوان یک گاز آتش نشانی در دستگاه های ثابت ، دستی ، چپرخدار و اتوماتیک مصرف بسیار زیادی و فراوانی دارد و در صورت تماس با آتش اکسیژن را به سرعت از آتش خارج میکند و خود را جایگزین آن میکند که به همین دلیل با کاز CO2 به سرعت میتواند اطفاء حریق را انجام داد.

یک پوند CO1 مایع در صورت آزاد شدن FT 1 فوت مکعب گاز تولید می کند این توسعه زیاد و سریع حجمی اثر شدید خنک کننده را دارد  به صورتی که قسمتی از گاز مزبور را به دور لوله دستگاه بصورت برفک و برودتی در برابر -۸۸۶ درجه فارنهایت در می آورد.

خرید خاموش کننده گاز کربنیک در کرج

– دارای وزن سنگین تر از هوا (وزن مخصوص آن ۵۲۹/۱) که به همین علت در صورت پرتاب بر روی آتش های اطراف یا همان اسکیژن خارج و خود جانشین میشود.

– گاز کربنیک (CO2) گازی می باشند که غیر قابل احتراق ، بدون بو ، غیر سمی ، فاسد نشدنی ، خنثی و همچنین عایقی در برابر الکستریسیته می باشد .

– در ظروف بسته و زیرفشاری ۵۰ آتمسفر و psi 750 و همچنین در در جه حرارتی ۹/۶۹ تا ۸/۸۷ فارنهایت بصورت مایع و از ۸/۸۷ تا بالاتر حالت میعان را از دست میدهند که در این صورت به حالت گاز در می آیند. که در صورت بالا رفتن درجه و بالا رفتن فشارنیز باز هم تغییر حالت نداده و به همان صورت گاز باقی می ماند.

– کپسول آتش نشانی گاز کربنیک (CO2) جامد در دمای ۷۹ درجه سانتی گراد به سرعت از حالت جامدی در می آیند و همچنین بدون آنکه به حالت مایع درآید بصورت بخار گاز درمی آید.

– به راحتی بوسیله فشار و سرما تبدیل به مایع میشوند و همچنین انبار کردن آن به صورت گازمایع و جامد صورت انجام میشود.