کپسول آتش نشانی فوم

کپسول آتش نشانی فوم چیست

یکی دیگر از کپسولهای آتش نشانی کپسول فوم میباشد .این کپسول دارای مایعی است که جهت اطفاء حریق مایعات قابل اشتعال کاربرد دارد و دلیل اصلی استفاده از کف جهت اطفاء مایعات قابل اشتعال این است که، مایعات قابل اشتعال جرم حجمی یا چگالی کمتراز آب دارند. و در صورتی که مشتعل شوند و قصد خاموش کردن آنها را با آب داشته باشیم به علت سبکی در سطح آب قرار گرفته و روی آن گسترش پیدا می کنند که این مورد در عمل باعث گسترش حریق شده و موجب می شود که نیروهای آتش نشان توفیقی جهت مهار حریق بدست نیاوردند.

مایعی است که جهت اطفاء حریق مایعات قابل اشتعال کاربرد دارد و دلیل اصلی استفاده از کف جهت اطفاء مایعات قابل اشتعال این است که، مایعات قابل اشتعال جرم حجمی یا چگالی کمتراز آب دارند. و در صورتی که مشتعل شوند و قصد خاموش کردن آنها را با آب داشته باشیم به علت سبکی در سطح آب قرار گرفته و روی آن گسترش پیدا می کنند که این مورد در عمل باعث گسترش حریق شده و موجب می شود که نیروهای آتش نشان توفیقی جهت مهار حریق بدست نیاوردند

با در نظر داشتن انواع حریق، انواع مواد قابل اشتعال و حجم آتش مورد نظر، کپسول های آتش نشانی هم متفاوت و متناسب با موقعیت های مختلف ساخته و طراحی می شوند. محتویات کپسول ها نشان دهنده ی تناسب کپسول آتش نشانی، با نوع آتش است. و شرکت سازنده موظف است اطلاعات ضروری را بر روی کپسول درج کند.

کپسول آتش نشانی فوم و گاز ۶ لیتری، به دلیل دارا بودن فوم، برای حریق های جامدات معمولی و مایعات مناسب است. ایمن ترافیک کالا، در راستای توسعه ی فرهنگ ایمنی، شناخت ابزار مناسب و داشتن بهترین عملکرد در زمان بروز خطر، کپسول آتش نشانی فوم و گاز ۶ لیتری را به شما معرفی می کند.
کپسول آتش نشانی فوم و گاز ۶ لیتری، از نظر وزن و حجم، به صورت دستی، قابل حمل بوده و کاربر به راحتی می تواند آن را جا به جا کند. در این جا شرکت سازنده، برای انتقال بهتر اطلاعات، از رنگ آبی برای کپسول آتش نشانی فوم و گاز، استفاده کرده است.
ایمن ترافیک کالا، کپسول فوم و گاز ۶ لیتری را به عنوان یکی از گزینه های مناسب، برای محیط هایی معرفی می کند که با مایعات قابل اشتعال سر و کار دارند.

پس جهت اطفاء مایعات قابل اشتعال از کف یا فوم آتش نشانی استفاده می شود که همانند پتوئی سطح حریق را پوشانده و موجب اطفاء حریق می شود