یکی دیگر از کپسولهای آتش نشانی کپسول فوم میباشد .این کپسول دارای مایعی است که جهت اطفاء حریق مایعات قابل اشتعال کاربرد دارد و دلیل اصلی استفاده از کف جهت اطفاء مایعات قابل اشتعال این است که، مایعات قابل اشتعال جرم حجمی یا چگالی کمتراز آب دارند. و در صورتی که مشتعل شوند و قصد خاموش کردن آنها را با آب داشته باشیم به علت سبکی در سطح آب قرار گرفته و روی آن گسترش پیدا می کنند که این مورد در عمل باعث گسترش حریق شده و موجب می شود که نیروهای آتش نشان توفیقی جهت مهار حریق بدست نیاوردند.

کپسول آتش نشانی فوم چیست

مایعی است که جهت اطفاء حریق مایعات قابل اشتعال کاربرد دارد و دلیل اصلی استفاده از کف جهت اطفاء مایعات قابل اشتعال این است که، مایعات قابل اشتعال جرم حجمی یا چگالی کمتراز آب دارند. و در صورتی که مشتعل شوند و قصد خاموش کردن آنها را با آب داشته باشیم به علت سبکی در سطح آب قرار گرفته و روی آن گسترش پیدا می کنند که این مورد در عمل باعث گسترش حریق شده و موجب می شود که نیروهای آتش نشان توفیقی جهت مهار حریق بدست نیاوردند

با در نظر داشتن انواع حریق، انواع مواد قابل اشتعال و حجم آتش مورد نظر، کپسول های آتش نشانی هم متفاوت و متناسب با موقعیت های مختلف ساخته و طراحی می شوند. محتویات کپسول ها نشان دهنده ی تناسب کپسول آتش نشانی، با نوع آتش است. و شرکت سازنده موظف است اطلاعات ضروری را بر روی کپسول درج کند.

مشخصات کپسول آتش نشانی

کپسول آتش نشانی فوم و گاز ۶ لیتری، به دلیل دارا بودن فوم، برای حریق های جامدات معمولی و مایعات مناسب است. ایمن ترافیک کالا، در راستای توسعه ی فرهنگ ایمنی، شناخت ابزار مناسب و داشتن بهترین عملکرد در زمان بروز خطر، کپسول آتش نشانی فوم و گاز ۶ لیتری را به شما معرفی می کند.
کپسول آتش نشانی فوم و گاز ۶ لیتری، از نظر وزن و حجم، به صورت دستی، قابل حمل بوده و کاربر به راحتی می تواند آن را جا به جا کند. در این جا شرکت سازنده، برای انتقال بهتر اطلاعات، از رنگ آبی برای کپسول آتش نشانی فوم و گاز، استفاده کرده است. ایمن ترافیک کالا، کپسول فوم و گاز ۶ لیتری را به عنوان یکی از گزینه های مناسب، برای محیط هایی معرفی می کند که با مایعات قابل اشتعال سر و کار دارند.

پس جهت اطفاء مایعات قابل اشتعال از کف یا فوم آتش نشانی استفاده می شود که همانند پتوئی سطح حریق را پوشانده و موجب اطفاء حریق می شود