چگونه آتش خاموش می‌شود
4.5 (90%) 2 votes

چگونه آتش خاموش می‌شود

به غیر از استفاده از کپسول های آتش نشانی برای خاموش کردن آتش موارد دیگری نیز وجود دارد که میتوان با آنها نیز آتش را خاموش کرد.که هر کدام از این روش های معمولا به یک صورت کار میکنند و اولین کارشان حذف هوا و اکسیژن از آتش است که با کاهش یا حذف کامل غلظت اکسیژن هوا می‌توان اکثر آتش‌ها را خاموش کرد؛ مانند قراردان پتوی خیس یا درپوش روی ظرف مایع مشتعل.

روش دیگری که میتوان با آن آتش را خاموش کرد سرد کردن آتش و یا کاهش حرارات آتش است که هر ماده سوختنی برای سوختن و آتش گرفتن به مقداری حرارت نیاز دارد تا در سطح خود بخارات قابل اشتعال تولید کند همچنین از ترکیب با اکسیژن هوا مخلوط قابل اشتعال به وجود می آیدتا با دریافت حرارت شعله‌ور میشود. که اگر این فرآیند ادامه داده شود میتوان با کاهش حرارت آتش و پایین آوردن نقطه اشتعال آن از گسترده شدن آتش جلوگیری کرد و آتش را خاموش کرد که این کار مانند پاشیدن آب روی ماده مشتعل به دلیل خاصیت خنک‌کنندگی آن.حذف ماده سوختنی یا روش جداسازی کار دیگری است که در خاموش کردن آتش صورت می‌گیرد که چنانچه بتوان ماده قابل اشتعال را از مجاورت هوا یا حرارت دور کرد، حریق خاموش می‌شود، مانند بستن شیر اصلی در حریق گازها.

همچنین در روش دیگر که معمولا برای آتش سوزی های بزرگ و گسترده انجام داده میشود میتوان آتش های زنجیره ای را از هم جدا و برهم زدن اختلاط قابل اشتعال است که این روش خاموش کردن آتش توسط مواد شیمیایی بازدارنده حریق یا جلوگیری از تبدیل فازها به یکدیگر از ادامه آتش‌سوزی ممانعت می‌کند؛ که به عنوان مثال میتوان به استفاده از کپسول آتشنشانی پودری در حریق مایعات نیز اشاره کرد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *