پیامدهای ناشی از کمبود اکسیژن
4.8 (96.67%) 6 votes

پیامدهای ناشی از کمبود اکسیژن

پیامدهای ناشی از کمبود اکسیژن : همانطور که میدانید به طور معمول و طبیعی در هوا 21 درصد اکسیژن وجود دارد که غلظت اکسیژن نیز تاثیر مستقیم بر تنفس و بدن انسان دارد ، همچنین انسان به طور طبیعی با هوای شامل 21 درصد اکسیژن کاملا مطابقت دارد و غلظت بیشتر از این حـد تـأثیـر منفی بـر بدن انسان دارد . حدود بالاتر اکسیژن همچنین باعث افـزایش سـرعت احتراق شده و بـرعکس، کمبود اکسیژن می تواند کشنده باشد . غشاء مغزی بخشی از مغز انسان است که شدیدترین تأثیر پذیری را ازفقدان اکسیژن دارد .

همچنین لازم به ذکر است که در بین موجودات زنده انسان پیشرفته ترین غشاء مغـزی را دارد ولی هنگامی که از اکسیـژن محـروم شود به شدت آسیب پذیز مشود. نشانه کمبود اکسیژن ابتدا در کاهش عملکرد غشاء مغزی آشکـار میشود و همچنین کمبود اکسیژن ابتدا سلولهای غشاء مغـزی و سپس سلولهای کل مغـز را از بین می برد که این عمل باعث مرگ خواهد شد .و همانطور که میدانید  کمبود اکسیژن میتواند برای بدن انسان مشکلاتی از جمله سرگیجه و بیهوشی را بوجود آورد که هر کدام از این واکنش ها در شرایط مختلفی صورت میگیرد.

واکنشهای انسان به کمبود اکسیژن :

وجود ۱۸% اکسیژن در محیط :
این پایین ترین حد ایمن بوده که محیط نیاز به تهویه مداوم دارد .
وجود ۱۶% اکسیژن در محیط :
سرعت تنفس و نبض با هم افزایش یافته و سردرد و حالت تهوع بهمراه دارد .
وجود ۱۲% اکسیژن در محیط :
سرگیجه و حالت تهوع اتفاق افتاده و کاهش توان ماهیچه ای می تواند منجر به سقوط گردد .
وجود ۱۰% اکسیژن در محیط :
شخص دچار رنگ پریدگی شده و هوشیاری خود را از دست می دهد و شروع به استفراغ می نماید .
وجود ۸% اکسیژن در محیط :
شخص بیهوش شده و طی ۷ الی ۸ دقیقه فوت خواهد نمود .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *