آشنایی با انواع روش های آتش نشانی
5 (100%) 1 vote

به مجموعه اقداماتی که برای خاموش کردن ، کنترل یا هدای آتش انجام می شود آتش نشانی یا اطفا حریق گفته می شود . آتش نشانی به دو صورت خودکار و غیر خودکار صورت می گیرد و روش های مختلفی را نیز شامل می شود . در این مقاله با انواع روش های آتش نشانی اشنا خواهیم شد .

روش های آتش نشانی

استفاده از روش های آتش نشانی بستگی به نوع آتش دارد . برای ایجاد آتش نیاز به هوا ، ماده سوختنی و حرارت وجود دارد که این سه به مثلث آتش معروف هستند و برای مقابله کردن با آتش نیز باید یکی از این عوامل را کنترل نمود تا آتش متوقف شود . علاوه بر این موضوع می توان آتش نشانی را به دو گروه خودکار و دستی تقسیم بندی کرد که در نوع اول آن یعنی حالت دستی عملیات اطفا حریق توسط آتش نشانان و به صورت دستی انجام می پذیرد اما در نوع دوم به صورت خودکار و بدون حضور عوامل انسانی آتش خاموش می شود .

آتش نشانی هوایی

آتش نشانی هوایی گونه ای دیگر از عملیات مقابله با آتش است که از مسیر هوا و هواگرد برای خاموش کردن آتش استفاده می شود . این روش عمدتا برای خاموش کردن آتش سوزی ها در جنگل یا مناطقی که دسترسی زمینی به آنها ممکن نباشد استفاده می شود . هواپیما و بالگرد دو وسیله اصلی در این نوع آتش نشانی به شمار می روند .

ایالات متحده آمریکا برای اولین بار به طراحی و ساخت بمب های آبی روی آورد و در این راه از بمب های ناپالم جنگ جهانی دوم الگو گرفت ولی به دلیل عدم موفقیت این روش راه حل دیگری جایگزین آن شد که استفاده از مخازن آب است که پس از پر شدن با اب یا سایر مایعات ضد آتش با استفاده از هواگرد بر روی محل آتش پاشیده می شود و با توجه به موفق بودن این روش تا به امروز نیز از آن استفاده می شود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *