کپسول آتش نشانی

انواع کپسول آتش نشانی

۵ (۱۰۰%) ۵ votes

در این مقاله به بررسی انواع کپسول آتش نشانی خواهیم پرداخت و برای مقدمه نیاز است تا انواع آتش را  مطالعه نمایید ، با ما همراه باشید.

کدگذاری رنگی برای کپسول آتش نشانی :

نوع کپسول آتش نشانی با استفاده از کدهای رنگی مشخص می شود که در قسمت پایین به آن اشاره کرده ایم.  استانداردهای قدیمی کدگذاری معمولا مستلزم رنگ کردن کل بدنه کپسول با یک رنگ مناسب بود. هنوز هم می توانید این نوع کپسول ها را در مکان های مختلفی پیدا کنید و استفاده از آن قانونی است. نیازی نیست این کپسول ها را عوض کنید مگر اینکه کارایی خود را از دست داده باشند یا نیاز به جایگزین کردن باشد. کپسول های آتش نشانی جدید بر اساس استانداردهای زیر تولید می شوند:

کپسول آتش نشانی قرمز

کپسول های آتش نشانی که بر پایه آب هستند به صورت قرمز رنگ آمیزی می شوند.
سایر کپسول های آتش نشانی عمدتا به صورت قرمز رنگ خواهند بود که برچسبی بر روی آنها قرار می گیرد. همچنین دایره ای بر روی آن وجود دارد که حداقل ۵ درصد از سطح کپسول را می پوشاند و رنگ ثانویه ای دارد که نشان دهنده محتوای کپسول برای خاموش کردن آتش است.

کسپول های آتش نشانی سبز

کپسول هایی که به رنگ سبز در آمده اند حاوی مایعات تبخیر شونده ای هستند که معمولا استفاده از آن ها  تا اواخر سال ۲۰۰۳ غیر قانونی بود.  این کپسول ها تنها در حوزه های نظامی و هوایی قابل استفاده بودند.  این کپسول ها باید به صورت قانونی دور انداخته شوند. رنگ شاخص همیشه نشان دهنده نوع کپسول آتش نشانی است.

نوع کدهای قدیمی BS EN 3 کدهای رنگی کلاس و طبقه بندی آتش

آب قرمز قرمز A
پودر آب سفید و قرمز سفید و قرمز A, F, (B, C, الکتریکی اگر به صورت دی الکتریک بررسی شده باشد
کف کرم رنگ قرمز با یک پنل کرمی رنگ که در بالای دستورالعمل های اجرایی قرار داده می شود A B
پودر خشک نیلی قرمز با پنل آبی A, B, C
کربن دی اکسید سیاه قرمز با پنل سیاه در بالای دستورالعمل های اجرایی
هالون سبز زمردی دیگر تولید نمی شود. ساخت آن در انگلستان غیر قانونی است A
مواد شیمیایی مرطوب بلااستفاده قرمز با پنل زرد رنگ در بالای دستورالعمل اجرایی A, F
پودر مخصوص نیلی قرمز با پنل آبی در بالای دستورالعمل اجرایی D

استفاده نکردن از کدهای رنگی بالا به این معناست که کپسول مورد نظر  استانداردهای بریتانیا را تایید نمی کند و بنابراین نمی تواند معیارهای تعیین شده توسط آن را نشان دهد.  اگر بخشی از قوانین آنها را ملزم کند خود را با استانداردهای بریتانیا منطبق و هماهنگ کنند، این موارد نامناسب خواهد بود.

 

منابع wikipedia