اصول شارژ کپسول آتش نشانی
4.6 (92.5%) 8 votes

هر کپسول آتش نشانی دارای دستور العمل های مختلفی برای شارژ کردن دارد که منطبق با آئین نامه های استاندار بین المللی اصول تجربی و استاندارد ملی هستند که این استاندارد ها همگی جهت شارژ صحیح کپسول آتش نشانی می باشند.همچنین حوزه استفاده از این دستورالعمل ها کارگاه های مرتبط با همان سرویس و کنترل شارژ کپسول آتش نشانی مخصوص هستند.که دارای پروانه صلاحیت از اتحادیه و نهاد های معتبر می باشند و مسئولیت تهیه این دستورالعمل با اتحادیه صنف لوازم ایمنی و آتش نشانی می باشد. نکته : تمامی متصدیان و پرسنلی که مسئولیت شارژ کپسول های آتش نشانی را دارند باید حتما دوره مبانی و تخصصی آموزش را بگذرانند.

نکات مربوط به شارژ کپسول آتش نشانی :

– کارگاههای شارژ خاموش کننده و کپسول های آتش نشانی حریق قبل از بکارگیری پرسنل باید توسط کمیسیون فنی و صلاحیت اتحادیه صلاحیت مهارت پرسنل خود طمینان حاصل فرمایند که در غیر اینصورت مجاز به فعالیت در کارگاه های شارژ نمی باشند.
همچنین تعمیر و تعویض قطعات کپسول های آتش نشانی و حمل و نقل آنها عهده مالک آن می باشد.
– کارگاه های شارژ کپسول های آتش نشانی در برابر عملکرد صحیح آن مسئول هستند.
– برای تست کپسول های آتش نشانی کلیه پرسنل کارگاه شارژ می بایستی از تجهیزات و روش کاری استاندارد استفاده نمایند.
– حداقل ارتفاع مجازسقف کارگاه شارژ باید 3 متر باشد.

اصول شارژ کپسول آتش نشانی

همچنین تمام کپسول های آتش نشانی هر چند وقت یک بار باید به صورت دائم بررسی و چک شود که این زمان میتواند به صورت ( ماهیانه، سه ماهه، شش ماه و یا سالانه) باشد که بستگی به کپسول آتش نشانی دارد و هنگام شارژ و بررسی کپسول های آتش نشانی باید فقط از همان نوع پودری که سازنده آن کپسول توصیه کرده است استفاده شود و نکاتی که در مورد شارژ روی دستگاه نوشته شده است رعایت شود تا مشکلی برای کپسول در موقع اطفاء حریق پیش نیاید.
نکته : پودر های کپسول های آتش نشانی به هیچ عنوان نیاز به تعویض ندارد.
فقط زمانی پودر کپسول تعویض میشود که بر اثر مرور زمان پودر داخل کپسول سفت شده باشد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *