اصول شارژ کپسول آتش نشانی

اصول شارژ کپسول آتش نشانی

۵ (۱۰۰%) ۵ votes

اصول شارژ کپسول آتش نشانی

هر کپسول آتش نشنی دارای دستور العمل های مختلفی برای شارژ کردن دارد که منطبق با آئین نامه های استاندار بین المللی اصول تجربی و استاندارد ملی هستند که این استاندارد ها همگی جهت شارژ صحیح کپسول آتش نشانی می باشند.همچنین حوزه استفاده از این دستورالعمل ها کارگاه های مرتبط با همان سرویس و کنترل شارژ کپسول آتش نشانی مخصوص هستند که دارای پروانه صلاحیت از اتحادیه و نهاد های معتبر می باشند و مسئولیت تهیه این دستورالعمل با اتحادیه صنف لوازم ایمنی و آتش نشانی می باشد.

نکته : تمامی متصدیان و پرسنلی که مسئولیت شارژ کپسول های آتش نشانی را دارند باید حتما دوره مبانی و تخصصی آموزش را بگذرانند وگواهینامه مربوط به این زمینه را در یافت نماید.

نکات مربوط به شارژ کپسول آتش نشانی :

– کارگاههای شارژ خاموش کننده و کپسول های آتش نشانی حریق قبل از بکارگیری پرسنل باید توسط کمیسیون فنی و صلاحیت اتحادیه صلاحیت مهارت پرسنل خود طمینان حاصل فرمایند که در غیر اینصورت مجاز به فعالیت در کارگاه های شارژ نمی باشند. همچنین تعمیر و تعویض قطعات کپسول های آتش نشانی و حمل و نقل آنها عهده مالک آن می باشد.
– کارگاه های شارژ کپسول های آتش نشانی در برابر عملکرد صحیح آن مسئول هستند.
– برای تست کپسول های آتش نشانی کلیه پرسنل کارگاه شارژ می بایستی از تجهیزات و روش کاری استاندارد استفاده نمایند.
– حداقل ارتفاع مجازسقف کارگاه شارژ باید ۳ متر باشد.

همچنین تمام کپسول های آتش نشانی هر چند وقت یک بار باید به صورت دائم بررسی و چک شود که این زمان میتواند به صورت ( ماهیانه، سه ماهه، شش ماه و یا سالانه) باشد که بستگی به کپسول آتش نشانی دارد و هنگام شارژ و بررسی کپسول های آتش نشانی باید فقط از همان نوع پودری که سازنده آن کپسول توصیه کرده است استفاده شود و نکاتی که در مورد شارژ روی دستگاه نوشته شده است رعایت شود تا مشکلی برای کپسول در موقع اطفاء حریق پیش نیاید.
نکته : پودر های کپسول های آتش نشانی به هیچ عنوان نیاز به تعویض ندارد و فقط زمانی پودر کپسول تعویض میشود که بر اثر مرور زمان پودر داخل کپسول سفت شده باشد.